FB_Pegpro_kansi_puupaa_eitekstia-me.png
Etusivu_M-me.jpg

Meil­lä maa­la­taan puu­päi­tä!

Mil­lai­sia sa­tu­hah­mo­ja, fil­mi­täh­tiä tai per­hei­tä sinä ha­luai­sit maa­la­ta?

Puu­hah­mo­puo­ti Peg­pro myy eri­mal­li­sia puu­fi­guu­re­ja (27–80 mm) Lei­ne­pe­rin Ruu­kil­la Ul­vi­las­sa ke­säl­lä 2020.  Tuot­tei­ta voi ti­la­ta myös säh­köi­sel­lä ti­laus­lo­mak­keel­la. Myyn­nis­sä on myös lau­ta­pe­li­nap­pu­loi­ta sekä pe­rus­si­vel­ti­miä ja ak­ryy­li­maa­lia pie­nis­sä eris­sä (10–20 ml/väri).


Voit os­taa myös val­mii­ta, kä­sin­maa­lat­tu­ja puu­hah­mo­ja. Va­li­koi­ma on tois­tai­sek­si var­sin sup­pea ja vaih­te­lee vii­koit­tain. Ti­laus­työ­nä voi tee­tät­tää nä­köis­hah­mo­ja, hää­pa­re­ja ym. Voit tutus­tua kä­sin­maa­lat­tui­hin puu­hah­moi­hin yri­tyk­sen Face­book-, Ins­ta­gram- ja Pin­te­rest-ti­leil­lä.


Ter­ve­tu­loa mu­kaan puu­päi­den maa­il­maan!


Ku­va­gal­le­ria >> | Ajan­koh­tais­ta >> | Yh­teys­tie­dot >> | Ti­laus­lo­ma­ke >>

FB_Pegpro_kansi_puupaa_eitekstia-me.png

Yh­teys­tie­dot

Peg­pro

Lei­ne­pe­rin Ruuk­ki (Mök­ki 9)

Ruu­kin­ka­tu 5, 29320 Lei­ne­pe­ri

Ul­vi­la | Sa­ta­kun­ta

Yh­teys­hen­ki­lö: Mer­ja Leh­to­nen

info@peg­pro.fi

044 977 2496

AU­KIO­LOA­JAT >>

Tuot­tei­den ti­laus­lo­ma­ke >>

Logo_valkoinen_ympyra-me.png

Mikä on Peg­pro?

PEG­PRO myy pie­niä puu­hah­mo­ja. Hah­mot ovat maa­laa­mat­to­mia tai kä­sin­maa­lat­tu­ja. Ti­laus­työ­nä myös nä­köis­hah­mo­ja, mm. hää­pa­ri, per­he.


Y-tun­nus 3137476-9

ALV.rek. FI31374769

Lin­kit

www.peg­pro.fi

So­mes­sa @peg­pro.fi


Tutus­tu Lei­ne­pe­rin Ruuk­kiin:

www.lei­ne­pe­rin­ruuk­ki.fi

So­mes­sa @lei­ne­pe­rin­ruuk­ki

© Peg­pro 2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.